Bartlett FallsIce melting on Lake Champlain, April 2015.Lake Champlain, April 2015.Lake Champlain, April 2015.Lake Champlain, April 2015.Lake Champlain, April 2015.water studieswater studies-3water studies-4water studies-5Ripples-2Ripples